top of page
Anchor 1

Refaktoring, integrácia a zabezpečenie dát
informačných systémov 

Naša spoločnosť úspešne zrealizovala niekokoľko implementácií a integrácií systémov verejnej správy, zdravotníctva a zdravotných poisťovní.

 

Naše komponenty spravujú a zabezpečujú proces výmeny informácií od zdroja údajov až po elektronické doručenie. Kľúčové je jednoznačne identifikovať pôvodcu dát, zabezpečiť celistvosť údajov a chrániť ich proti falšovaniu, alebo neautorizovanému prístupu.

 

V prípade starších (legacy) informačných systémov sme špecialisti v realizácii postupného refaktoringu. Zameriavame sa predovšetkým na zlepšenie user experience (UX) a jednoduchšiu obsluhu, ich rýchlejšiu odozvu a lacnejšiu údržbu. ​

monitor_3.png

Integrácia a konsolidácia systémov

Implementácia a integrácia systémov verejnej správy, zdravotníctva a poisťovní. >>

OBR_labaky_vysledky2.jpg

Zabezpečenie dokumentov 

Zabezpečenie obsahu elektronických dokumentov vymieňaných medzi systémami. >>

kolecka.png

Refaktoring Legacy systémov

Postupný refaktoring starších informačných systémov na nové technológie. >>

bottom of page