top of page
Anchor 1

Viac ako 20 rokov skúseností

OBR_blue_ONAS2.jpg

Sme tím odborníkov špecializujúcich sa na vývoj od náročných aplikácií až po refactoring legacy systémov.

Využívame najnovšie prístupy a technológie, ktoré zákazníkovi zabezpečia čo najdlhší životný cyklus IT riešenia a odbremenia ho od náročnej IT prevádzky, alebo mu znížia náklady na servisnú podporu.

Pri realizácii riešení sa snažíme o

  • maximálne pochopenie a mapovanie business procesov zákazníka končiace prepracovaným prototypom používateľského rozhrania,

  • maximálnu integráciu do IT prostredia s využitím existujúcej dátovej základne,

  • modulárnosť, škálovateľnosť a otvorenosť riešenia pre budúce biznis požiadavky a to podľa súčasných štandardov bezpečnosti

bottom of page