Implementácie

Elektronický občiansky preukaz s NFC

Elektronický identifikačný doklad (eID) je občiansky preukaz s elektronickým čipom. Ak chcete využívať elektronické služby verejnej správy na Slovensku alebo v rámci EÚ, potrebujete preukázať svoju totožnosť s eID (proces Autentifikácie). >>

Mobile Signer

Príklad aplikácie pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu na mobilnom zariadení s OS ANDROID alebo iOS s použitím prototypu eID. Demonštračná aplikácia je dostupná aj so zdrojovým kódom. >>

LepsieVolby.sk

Občianske združenie „Srdcom doma“ v rámci návrhu zmien volebných procesov navrhlo aplikáciu pre elektronickú žiadosť o voľbu poštou.  Aplikáciu LepsieVoľby.sk implementovala spoločnosť Inezis s.r.o. s autentifikáciou s eID. >>

HlasujOnline.sk

HlasujOnline.sk je opensource iniciatíva spoločnosti inezis pre elektronické petície občanov SR. Jedná sa o národný ekvivalent projektu Európskej iniciatívy občanov (EIO), ktorého snahou je aktívna výzva komisie EÚ, aby navrhla nové právne predpisy. >>

Meranie kvality podzemných a odpadových vôd

Mobilná aplikácia je určená na zaznamenávanie a vyhodnocovanie výsledkov analýz odobratých vzoriek podzemných a odpadových vôd s cieľom nastavenia systému proaktívnej kontroly environmentálnej bezpečnosti v priemyselnej výrobe. >>

Riadenie WorkFlow schvaľovania žiadostí

Cieľom aplikácie je v priemyselnom podniku sprístupnenie vybraných funkcií back-office informačného systému pre spracovanie žiadostí (WFS) na mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS a Android. >>

Vizualizácia dát výrobného podniku

Cieľom aplikácie je, pre všetky úrovne riadenia podniku, získať prehľad o jednotlivých prebiehajúcich výrobných činnostiach a priebežne ich vyhodnocovať v porovnaní s plánom. Všetky informácie o výrobe sú takto k dispozícii online na mobilnom zariadení. >>

Online schvaľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Účelom mobilnej aplikácie je zefektívnenie činností zodpovedných pracovníkov USS Košice spojenej so schvaľovaním prác na vysokonapäťových VN a VVN zariadeniach podniku, kde sú vyžadované špeciálne osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). >>