Elektronizácia podnikových procesov, inteligentná výroba

Elektronizácia aplikovaná v priemysle výrazne zníži neproduktívny čas strávený v podniku, či sa jedná priamo o výrobu alebo administratívnu činnosť podniku. Elektronizácia minimalizuje chybovosť, eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov a zároveň poskytuje prehľad, kontrolu a štatistiky nad činnosťami od výkonného pracovníka až po plánovača, ktorý činnosti plánuje, kontroluje a reportuje. Dnes do automatizácie a elektronizácie procesov v priemysle vstupuje aj faktor identifikácie a bezpečnosti dát.

 

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú podporu nasledujúcich aktivít:

Správa zariadení

podniku

Riadenie životného cyklu zariadení podniku využitím RFID/NFC 

- aj s mobilným prístupom >> 

Riadenie údržby

podniku

Riadenie údržby podniku využitím prvkov rozšírenej reality

- aj s mobilným prístupom >> 

Analýza a vizualizácia

dát 

Spracovanie, analýza a vizualizácia prebiehajúcich činností výroby

- aj s mobilným prístupom >>

Riadenie procesov schvaľovania v podniku

Elektronizácia administratívnych činností podniku

- aj s mobilným prístupom >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved