top of page
Anchor 1

Elektronizácia podnikových procesov, inteligentná výroba

Elektronizácia aplikovaná v priemysle výrazne zníži neproduktívny čas strávený v podniku, či sa jedná priamo o výrobu alebo administratívnu činnosť podniku. Elektronizácia minimalizuje chybovosť, eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov a zároveň poskytuje prehľad, kontrolu a štatistiky nad činnosťami od výkonného pracovníka až po plánovača, ktorý činnosti plánuje, kontroluje a reportuje. Dnes do automatizácie a elektronizácie procesov v priemysle vstupuje aj faktor identifikácie a bezpečnosti dát.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú podporu nasledujúcich aktivít:

OBR_podniky_registracia.jpg

Správa zariadení

podniku

Riadenie životného cyklu zariadení podniku využitím RFID/NFC,  vrátane mobilnej aplikácie >>

OBR_podniky_udrzba.jpg

Riadenie údržby

podniku

Riadenie údržby podniku využitím prvkov rozšírenej reality, vrátane mobilnej aplikácie >> 

OBR_podniky_face.jpg

Analýza a vizualizácia

dát 

Spracovanie, analýza a vizualizácia prebiehajúcich činností výroby, vrátane mobilnej aplikácie >>

Riadenie procesov schvaľovania v podniku

OBR_podniky_proces.jpg

Elektronizácia administratívnych činností podniku, vrátane mobilnej aplikácie >>

bottom of page