top of page
Anchor 1

Kontakt

Ďakujeme za Vašu správu.

Sídlo 
Inezis Identity Solutions s.r.o.
Sekurisova 16

841 02 Bratislava

Laboratóriá 
Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa 
P.O.Box 77

820 18 Bratislava

IČO: 50 951 980
DIČ: 2120543634
IČ DPH: SK2120543634


tel: +421 903 221 130
email: info@inezis.sk

bottom of page