Kontakt

Ďakujeme za Vašu správu.

inezis s.r.o.
FEI STU
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava

IČO: 50 399 403
DIČ: 2120317331
IČ DPH: SK2120317331


tel: +421 903 221 130
mailto: info@inezis.sk

 

Korešpondenčná adresa

P.O.Box 1

820 18 Bratislava