top of page
Anchor 1

Kybernetická bezpečnosť, autentifikácia  a elektronický podpis

Kybernetickú bezpečnosť v organizácii tvoria procesy, súbor osvedčených postupov podporených technológiami, ktoré pomáhajú chrániť informačné systémy a IT infraštruktúru pred digitálnymi útokmi.

Elektronickou identitou osoby je súbor elektronických parametrov, ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby. Elektronický podpis zabezpečuje originalitu, integritu a teda preukázateľnosť podpisovaných údajov v elektronickej komunikácii. ​

Naša spoločnosť má v týchto oblastiach dlhoročné skúsenosti, úspešne realizovala niekoľko implementácií a disponuje vlastnými produktami.

OBR_identita_autentifikacia.jpg

Autentifikácia

Elektronický proces, kde fyzická alebo právnická osoba preukazujú svoju identitu. >>

OBR_identita_autorizacia.jpg

Elektronický podpis

Elektronický proces vyjadrenia súhlasu fyzickej alebo právnickej osoby s právnym úkonom. >>

puzzla_oranzova.png

Správa identity a dokladov

Správa identít a riadenie životného cyklu elektronických identifikačných dokladov. >>

Kybernetická bezpečnosť

Nástroje na analýzu a riadenie rizík v organizácii, od identifikácie aktív až po analýzu rizík. >>

STIT_1.png
bottom of page