Elektronizácia a zabezpečenie 

podnikových procesov

Elektronizácia aplikovaná v priemysle výrazne zníži neproduktívny čas strávený v podniku, či sa jedná priamo o výrobu alebo administratívnu činnosť podniku. Elektronizácia minimalizuje chybovosť, eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov a zároveň poskytuje prehľad, kontrolu a štatistiky nad činnosťami od výkonného pracovníka až po plánovača, ktorý činnosti plánuje, kontroluje a reportuje. Dnes do automatizácie a elektronizácie procesov v priemysle vstupuje aj faktor identifikácie a bezpečnosti dát. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú podporu nasledujúcich aktivít:

Automatizácia

procesov 

Procesy pod kontrolou prostredníctvom automatizácie... >>

Dôveryhodná elektronická komunikácia

Dokumenty v komunikácii sú podpisované elektronicky. >>

Otvorenosť pre

integráciu

Integrácia workflow systému s existujúcimi systémami. >>

Portál elektronických služieb

Využívanie elektronických služieb prostredníctvom portálu. >>

Registrácia, identifikácia a lokalizácia zariadení

Registrácia zariadení v systéme uložením dostupných údajov. >>

Plánovanie

údržby

Plánovanie, vyhodnotenie a riadenie údržby. >>

Práca v teréne

Využívanie elektronických služieb prostredníctvom portálu. >>

Analytické výstupy

Registrácia zariadení v systéme uložením dostupných údajov. >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved