Elektronické identifikačné doklady

Elektronické identifikačné doklady sú najčastejšie založené na technológii čipových kariet. Obvykle sa jedná o plastovú kartu veľkosti kreditnej karty, ktorá obsahuje integrovaný obvod (čip). Niektoré čipové karty majú kontakty pre prepojenie čítačky, iné sú bezkontaktné a niektoré sú vybavené duálnym rozhraním. Elektronické doklady chránia elektronickú identitu, vyhotovujú elektronický podpis, ukladajú rôzne údaje (osobné, biometrické, šifrovacie kľúče, certifikáty) a  vykonávajú tiež zložité bezpečnostné algoritmy. Medzi najrozšírenejšie oblasti použitia patrí verejná správa, bankovníctvo, telekomunikácie, zdravotníctvo.

Naše služby začínajú v momente, kedy je doklad pripravený vo forme tzv. čistopisu. Čistopis je plastová karta vybavená čipom, ktorá zatiaľ neobsahuje osobné údaje držiteľa dokladu:

Elektronický občiansky preukaz ako QSCD

EÚ certifikovaný doklad je najbezpečnejšie a najspo-ľahlivejšie miesto pre úschovu vašej e-identity >>

Služobný preukaz

Služobný preukaz je doklad na preukazovanie totožnosti alebo elektronického podpisu zamestnanca >>

QSCD pre QTSP

Karta s kontaktným a bezkontaktným rozhraním pre kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb >>

FIDO2

Nový bezpečnostný štandard pre dvojfaktorové bezpečné prihlásenie sa do web aplikácií >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved