top of page
Anchor 1

Elektronická identifikácia a kvalifikovaný elektronický podpis v kontexte legislatívy

Elektronickou identitou osoby je súbor elektronických parametrov, ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby. Elektronický podpis zabezpečuje originalitu, integritu a teda preukázateľnosť podpisovaných údajov v elektronickej komunikácii. Elektronickú identitu a elektronický podpis upravuje EÚ a národná legislatíva. Najvýznamnejšie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, tzv. eIDAS. eIDAS špecifikuje podmienky vytvárania Kvalifikovaného elektronického podpisu s použitím tzv. QSCD certifikovaného zariadenia.

Naše služby začínajú práve na QSCD zariadení v prevedení eID s čipom, pokračujú návrhom aplikácie pre autentifikáciu s eID, až po centrálny systém poskytovateľa identity, ktorý je na Slovensku prevádzkovaný MV SR.

OBR_identita_autentifikacia.jpg

Autentifikácia

Elektronický proces, kde fyzická alebo právnická osoba preukazujú svoju identitu. >>

OBR_identita_autorizacia.jpg

Autorizácia

Elektronický proces vyjadrenia súhlasu fyzickej alebo právnickej osoby s právnym úkonom. >>

>

OBR_identita_kep.jpg

Kvalifikovaný el. podpis

KEP má, v zmysle nariadenia eIDAS, právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom. >>

OBR_identita_qsdc2.jpg

QSCD

Zariadenie na bezpečné generovanie a uloženie kľúčových párov a vyhotovenie KEP. >>

OBR_identita_EU.jpg

Legislatívny rámec EÚ

Nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách. >>

OBR_identita_SR.jpg

Legislatívny rámec SR

Zákony o eGovernmente, občianskych preukazoch, dôveryhodných službách... >>

bottom of page