Elektronická identifikácia a kvalifikovaný elektronický podpis v kontexte legislatívy

Elektronickou identitou osoby je súbor elektronických parametrov, ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby. Elektronický podpis zabezpečuje originalitu, integritu a teda preukázateľnosť podpisovaných údajov v elektronickej komunikácii. Elektronickú identitu a elektronický podpis upravuje EÚ a národná legislatíva. Najvýznamnejšie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, tzv. eIDAS. eIDAS špecifikuje podmienky vytvárania Kvalifikovaného elektronického podpisu s použitím tzv. QSCD certifikovaného zariadenia.

Naše služby začínajú práve na QSCD zariadení v prevedení eID s čipom, pokračujú návrhom aplikácie pre autentifikáciu s eID, až po centrálny systém poskytovateľa identity, ktorý je na Slovensku prevádzkovaný MV SR.

Autentifikácia

Elektronický proces, kde fyzická alebo právnická osoba preukazujú svoju identitu. >>

Autorizácia

Elektronický proces vyjadrenia súhlasu fyzickej alebo právnickej osoby s právnym úkonom. >>

Kvalifikovaný el. podpis

KEP má, v zmysle nariadenia eIDAS, právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom. >>

QSCD

Zariadenie na bezpečné generovanie a uloženie kľúčových párov a vyhotovenie KEP. >>

Legislatívny rámec EÚ

Nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách. >>

Legislatívny rámec SR

Zákony o eGovernmente, občianskych preukazoch, dôveryhodných službách... >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved