Elektronická identifikácia a kvalifikovaný elektronický podpis v kontexte legislatívy

Elektronickou identitou osoby je súbor elektronických parametrov, ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby. Elektronický podpis zabezpečuje originalitu, integritu a teda preukázateľnosť podpisovaných údajov v elektronickej komunikácii. Elektronickú identitu a elektronický podpis upravuje EÚ a národná legislatíva. Najvýznamnejšie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, tzv. eIDAS. eIDAS špecifikuje podmienky vytvárania Kvalifikovaného elektronického podpisu s použitím tzv. QSCD certifikovaného zariadenia.

Naše služby začínajú práve na QSCD zariadení v prevedení eID s čipom, pokračujú návrhom aplikácie pre autentifikáciu s eID, až po centrálny systém poskytovateľa identity, ktorý je na Slovensku prevádzkovaný MV SR.

Viac informácií...


Elektronickou identitou osoby je súbor elektronických parametrov, ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby. Elektronický podpis zabezpečuje originalitu, integritu a teda preukázateľnosť podpisovaných údajov v elektronickej komunikácii. Elektronickú identitu a elektronický podpis upravuje EÚ a národná legislatíva. Najvýznamnejšie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, tzv. eIDAS. eIDAS špecifikuje podmienky vytvárania Kvalifikovaného elektronického podpisu s použitím tzv. QSCD certifikovaného zariadenia. Naše služby začínajú práve na QSCD zariadení v prevedení eID s čipom, pokračujú návrhom aplikácie pre autentifikáciu s eID, až po centrálny systém poskytovateľa identity, ktorý je na Slovensku prevádzkovaný MV SR.

OBR_identita_autentifikacia.jpg

Autentifikácia

Elektronický proces, kde fyzická alebo právnická osoba preukazujú svoju identitu. >>

OBR_identita_autorizacia.jpg

Autorizácia

Elektronický proces vyjadrenia súhlasu fyzickej alebo právnickej osoby s právnym úkonom. >>

>

OBR_identita_kep.jpg

Kvalifikovaný el. podpis

KEP má, v zmysle nariadenia eIDAS, právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom. >>

OBR_identita_qsdc2.jpg

QSCD

Zariadenie na bezpečné generovanie a uloženie kľúčových párov a vyhotovenie KEP. >>

OBR_identita_EU.jpg

Legislatívny rámec EÚ

Nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách. >>

OBR_identita_SR.jpg

Legislatívny rámec SR

Zákony o eGovernmente, občianskych preukazoch, dôveryhodných službách... >>