Výroba a používanie elektronických identifikačných dokladov

Komponenty, ktoré sme vyvinuli umožnia pracovať s elektronickými dokladmi od momentu zavedenia logickej dátovej štruktúry do čipu (inicializácia dokladu), zavedenia osobných dát (personalizácia dokladu), odovzdania dokladu občanovi, používania dokladu v scenároch overovania originality dokladu a totožnosti jeho držiteľa, správy osobných prístupových kódov (BOK, PIN, PUK), zavedenia certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis cez diaľkovú obnovu certifikátov až po výmenu exspirovaného dokladu.

Viac informácií...


Komponenty, ktoré sme vyvinuli umožnia pracovať s elektronickými dokladmi od momentu zavedenia logickej dátovej štruktúry do čipu (inicializácia dokladu), zavedenia osobných dát (personalizácia dokladu), odovzdania dokladu občanovi, používania dokladu v scenároch overovania originality dokladu a totožnosti jeho držiteľa, správy osobných prístupových kódov (BOK, PIN, PUK), zavedenia certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis cez diaľkovú obnovu certifikátov až po výmenu exspirovaného dokladu.

OBR_komponenty1.jpg

Personalizácia a správa elektronických dokladov

Komponenty pre inicializáciu, personalizáciu dokladov alebo správu čipových kariet. >>

>

OBR_komponenty2.jpg

Kontrola personalizovaných dokladov

Komponenty pre kontrolu a overenie funkčnosti dokladu na perso-linke alebo v desktop... >>

OBR_komponenty3.jpg

Elektronické overenie totožnosti (Autentifikácia)

Komponenty pre autentifikáciu s elektronickým dokladom podľa nariadenia eIDAS. >>

OBR_komponenty4.jpg

Kvalifikovaný elektronický podpis (Autorizácia)

Komponenty pre autorizáciu s elektronickým dokladom podľa nariadenia eIDAS. >>

OBR_komponenty5.jpg

Vydávanie kvalifikovaných certifikátov

Komponenty pre „online“ zavedenie kvalifikovaných certifikátov do dokladu podľa... >>