Výroba a používanie elektronických identifikačných dokladov

Komponenty, ktoré sme vyvinuli umožnia pracovať s elektronickými dokladmi od momentu zavedenia logickej dátovej štruktúry do čipu (inicializácia dokladu), zavedenia osobných dát (personalizácia dokladu), odovzdania dokladu občanovi, používania dokladu v scenároch overovania originality dokladu a totožnosti jeho držiteľa, správy osobných prístupových kódov (BOK, PIN, PUK), zavedenia certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis cez diaľkovú obnovu certifikátov až po výmenu exspirovaného dokladu.

Personalizácia a správa elektronických dokladov

Komponenty pre inicializáciu, personalizáciu dokladov alebo správu čipových kariet. >>

Kontrola personalizovaných dokladov

Komponenty pre kontrolu a overenie funkčnosti dokladu na perso-linke alebo v desktop... >>

Elektronické overenie totožnosti (Autentifikácia)

Komponenty pre autentifikáciu s elektronickým dokladom podľa nariadenia eIDAS. >>

Kvalifikovaný elektronický podpis (Autorizácia)

Komponenty pre autorizáciu s elektronickým dokladom podľa nariadenia eIDAS. >>

Vydávanie kvalifikovaných certifikátov

Komponenty pre „online“ zavedenie kvalifikovaných certifikátov do dokladu podľa... >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved