top of page
Anchor 1

Výroba a používanie elektronických identifikačných dokladov

Komponenty, ktoré sme vyvinuli umožnia pracovať s elektronickými dokladmi od momentu zavedenia logickej dátovej štruktúry do čipu (inicializácia dokladu), zavedenia osobných dát (personalizácia dokladu), odovzdania dokladu občanovi, používania dokladu v scenároch overovania originality dokladu a totožnosti jeho držiteľa, správy osobných prístupových kódov (BOK, PIN, PUK), zavedenia certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis cez diaľkovú obnovu certifikátov až po výmenu exspirovaného dokladu.

OBR_komponenty1.jpg

Personalizácia a správa elektronických dokladov

Komponenty pre inicializáciu, personalizáciu dokladov alebo správu čipových kariet. >>

>

OBR_komponenty2.jpg

Kontrola personalizovaných dokladov

Komponenty pre kontrolu a overenie funkčnosti dokladu na perso-linke alebo v desktop... >>

OBR_komponenty3.jpg

Elektronické overenie totožnosti (Autentifikácia)

Komponenty pre autentifikáciu s elektronickým dokladom podľa nariadenia eIDAS. >>

OBR_komponenty4.jpg

Kvalifikovaný elektronický podpis (Autorizácia)

Komponenty pre autorizáciu s elektronickým dokladom podľa nariadenia eIDAS. >>

OBR_komponenty5.jpg

Vydávanie kvalifikovaných certifikátov

Komponenty pre „online“ zavedenie kvalifikovaných certifikátov do dokladu podľa... >>

bottom of page