top of page
Anchor 1

Elektronické identifikačné doklady pre elektronický podpis s biometriou

Životný cyklus elektronických dokladov pre nás začína od momentu návrhu údajov, ktoré sú uložené v čipe dokladu. Nakoľko sa väčšinou jedná o citlivé osobné, alebo biometrické údaje, návrh zohľadňuje bezpečné sprístupnenie týchto dát a spôsob ich používania. Nároky na bezpečnosť dát a procesov prístupu k týmto údajom sú rôzne vo verejnej správe, zdravotníctve, alebo komerčnom sektore. Od toho závisí aj návrh logickej dátovej štruktúry dokladu a výber bezpečnostných princípov dokladu. Bezpečnostné mechanizmy sú dnes regulované smernicami EÚ, ktorá má v jednotlivých členských krajinách svoj poverený dozorný orgán pre oblasť poskytovania dôveryhodných služieb.

OBR_doklady_qsdc.jpg

eID ako QSCD

EÚ certifikovaný doklad je najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie miesto pre úschovu vašej... >>

>

OBR_doklady_sluzobny2B.jpg

Služobný preukaz

Služobný preukaz je doklad na preukazovanie totožnosti alebo elektronického podpisu... >>

OBR_doklady_sluzobny.jpg

QSDC pre QTSP

Karta s kontaktným a bezkontaktným rozhraním pre kvalifikovaných poskytovateľov... >>

OBR_doklady_fido2.jpg

FIDO2 token

Nový bezpečnostný štandard pre dvojfaktorové bezpečné prihlásenie sa do web aplikácií... >>

bottom of page