Elektronické identifikačné doklady pre elektronický podpis s biometriou

Životný cyklus elektronických dokladov pre nás začína od momentu návrhu údajov, ktoré sú uložené v čipe dokladu. Nakoľko sa väčšinou jedná o citlivé osobné, alebo biometrické údaje, návrh zohľadňuje bezpečné sprístupnenie týchto dát a spôsob ich používania. Nároky na bezpečnosť dát a procesov prístupu k týmto údajom sú rôzne vo verejnej správe, zdravotníctve, alebo komerčnom sektore. Od toho závisí aj návrh logickej dátovej štruktúry dokladu a výber bezpečnostných princípov dokladu. Bezpečnostné mechanizmy sú dnes regulované smernicami EÚ, ktorá má v jednotlivých členských krajinách svoj poverený dozorný orgán pre oblasť poskytovania dôveryhodných služieb.

eID ako QSCD

EÚ certifikovaný doklad je najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie miesto pre úschovu vašej... >>

Služobný preukaz

Služobný preukaz je doklad na preukazovanie totožnosti alebo elektronického podpisu... >>

QSDC pre QTSP

Karta s kontaktným a bezkontaktným rozhraním pre kvalifikovaných poskytovateľov... >>

FIDO2 token

Nový bezpečnostný štandard pre dvojfaktorové bezpečné prihlásenie sa do web aplikácií... >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved