Dôveryhodné elektronické hlasovanie

V oblasti dôveryhodného elektronického hlasovania spolupracujeme so Srdcom doma o.z., ktoré je súčasťou pracovnej skupiny MV SR. Jej úlohou je aj zjednodušenie uplatnenia volebného práva občanmi Slovenskej republiky.

Vytvorili sme funkčný prototyp aplikácie pre voličov „Voľba poštou s elektronickým podaním žiadosti“. Aby bola zabezpečená dôveryhodnosť aplikácie, je autentifikácia voliča realizovaná s použitím elektronického občianskeho preukazu (eID), ktorý predstavuje najvyššiu úroveň bezpečnosti. Okrem žiadosti o voľbu poštou sme vytvorili aj funkčný prototyp pre elektronické petície. V oboch aplikáciách sme implementovali ukážky najnovších dostupných technológií, najmä možnosti použitia bezkontaktného eID aj na mobilnom telefóne.

Elektronické

petície

Petícia je výzva, ktorou sa občania obracajú na štátne orgány alebo samosprávu s návrhmi... >>

Voľba poštou s elektr. podaním žiadosti

Je určená voličovi, ktorý sa v čase volieb zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu >>

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved