top of page
Anchor 1

Dôveryhodné elektronické hlasovanie

V oblasti dôveryhodného elektronického hlasovania spolupracujeme so Srdcom doma o.z., ktoré je súčasťou pracovnej skupiny MV SR. Jej úlohou je aj zjednodušenie uplatnenia volebného práva občanmi Slovenskej republiky.

Vytvorili sme funkčný prototyp aplikácie pre voličov „Voľba poštou s elektronickým podaním žiadosti“. Aby bola zabezpečená dôveryhodnosť aplikácie, je autentifikácia voliča realizovaná s použitím elektronického občianskeho preukazu (eID), ktorý predstavuje najvyššiu úroveň bezpečnosti. Okrem žiadosti o voľbu poštou sme vytvorili aj funkčný prototyp pre elektronické petície. V oboch aplikáciách sme implementovali ukážky najnovších dostupných technológií, najmä možnosti použitia bezkontaktného eID aj na mobilnom telefóne.

OBR_hlasovanie_peticie.jpg

Elektronické

petície

Petícia je výzva, ktorou sa občania obracajú na štátne orgány alebo samosprávu s návrhmi... >>

>

OBR_hlasovanie_postou.jpg

Voľba poštou s elektr. podaním žiadosti

Je určená voličovi, ktorý sa v čase volieb zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu >>

bottom of page