top of page
Anchor 1

Dôveryhodné laboratórne testy, elektronické zdravotníctvo

>

Výsledky testov, ktoré dnes elektronicky publikujú laboratóriá aj štát, sa nijako nezabezpečujú proti neautorizovanej manipulácii. Príkladom sú v súčasnosti odbery pre PCR testy na ochorenie COVID-19. Pacient nie je identifikovaný v procese elektronickej objednávky a elektronické výsledky testov sú doručené, ako heslom zamknutý, ale proti zmene nechránený PDF dokument.

Naše komponenty spravujú a zabezpečujú proces výmeny informácií od elektronickej objednávky až po elektronické doručenie výsledkov. Zvlášť v časoch epidémie je dôležité jednoznačne identifikovať testovanú osobu, zabezpečiť celistvosť údajov výsledku testu a chrániť výsledok testov proti falšovaniu, alebo neatorizovanému prístupu, ako aj fakt, že testy boli vykonané akreditovaným laboratóriom. 

OBR_labaky_komunikacia2.jpg

Zabezpečný proces objednávania testov

Bezpečný proces objednávania testov a komunikácie s akreditovanými laboratóriami

OBR_labaky_vysledky2.jpg

Dôveryhodné výsledky vykonaných testov

Zabezpečenie výsledkov využitím technológie el. podpisu, resp. kvalifikovanej el. pečate. >>

bottom of page