Dôveryhodné laboratórne testy, elektronické zdravotníctvo

>

Výsledky testov, ktoré dnes elektronicky publikujú laboratóriá aj štát, sa nijako nezabezpečujú proti neautorizovanej manipulácii. Príkladom sú v súčasnosti odbery pre PCR testy na ochorenie COVID-19. Pacient nie je identifikovaný v procese elektronickej objednávky a elektronické výsledky testov sú doručené, ako heslom zamknutý, ale proti zmene nechránený PDF dokument.

Naše komponenty spravujú a zabezpečujú proces výmeny informácií od elektronickej objednávky až po elektronické doručenie výsledkov. Zvlášť v časoch epidémie je dôležité jednoznačne identifikovať testovanú osobu, zabezpečiť celistvosť údajov výsledku testu a chrániť výsledok testov proti falšovaniu, alebo neatorizovanému prístupu, ako aj fakt, že testy boli vykonané akreditovaným laboratóriom. 

Viac informácií...


Výsledky testov, ktoré dnes elektronicky publikujú laboratóriá aj štát, sa nijako nezabezpečujú proti neautorizovanej manipulácii. Príkladom sú v súčasnosti odbery pre PCR testy na ochorenie COVID-19. Pacient nie je identifikovaný v procese elektronickej objednávky a elektronické výsledky testov sú doručené, ako heslom zamknutý, ale proti zmene nechránený PDF dokument. ​​ Naše komponenty spravujú a zabezpečujú proces výmeny informácií od elektronickej objednávky až po elektronické doručenie výsledkov. Zvlášť v časoch epidémie je dôležité jednoznačne identifikovať testovanú osobu, zabezpečiť celistvosť údajov výsledku testu a chrániť výsledok testov proti falšovaniu, alebo neatorizovanému prístupu, ako aj fakt, že testy boli vykonané akreditovaným laboratóriom.

OBR_labaky_komunikacia2.jpg

Zabezpečný proces objednávania testov

Bezpečný proces objednávania testov a komunikácie s akreditovanými laboratóriami

OBR_labaky_vysledky2.jpg

Dôveryhodné výsledky vykonaných testov

Zabezpečenie výsledkov využitím technológie el. podpisu, resp. kvalifikovanej el. pečate. >>