Dôveryhodné laboratórne testy

Výsledky testov, ktoré dnes elektronicky publikujú laboratóriá aj štát, sa nijako nezabezpečujú proti neautorizovanej manipulácii. Príkladom sú v súčasnosti odbery pre PCR testy na ochorenie COVID-19. Pacient nie je identifikovaný v procese elektronickej objednávky a elektronické výsledky testov sú doručené, ako heslom zamknutý, ale proti zmene nechránený PDF dokument.

Naše riešenia riadia a chránia proces výmeny informácií od elektronickej objednávky až po elektronické doručenie výsledkov. Zvlášť v časoch epidémie je dôležité jednoznačne identifikovať testovanú osobu, zabezpečiť celistvosť údajov výsledku testu a chrániť výsledok testov proti falšovaniu, alebo neatorizovanému prístupu, ako aj to, že testy boli vykonané akreditovaným laboratóriom. Najmä vtedy, keď sa elektronickým výsledkom testovaná osoba neskôr preukazuje.

Bezpečný proces objednávania a komunikácie s laboratóriami

Zabezpečenie komunikácie zahŕňa nasledujúce aktivity:

  • elektronické overenie totožnosti občana, ktorý má záujem alebo povinnosť sa testovať, a už v procese objednávky (autentifikácia)

  • elektronický podpis výsledku testov kvalifikovanou elektronickou pečaťou akreditovaného laboratória, v ktorom sa nachádza aj potvrdenie o úspešnej autentifikácii

  • zverejnenie výsledku testov na portál laboratórií, resp. na štátny portál elektronického zdravotníctva. (Pre ďalšie automatizované spracovanie výsledkov, napr. pre štatistické účely, je pre výmenu údajov použitý ETSI formát XADES.)

  • odoslanie výsledku testov emailom občanovi, ktorý si o test žiadal. (Pre ľahšiu vizualizáciu v programe Adobe Reader je pre občana použitý ETSI formát PADES.)

OBR_blue_RUKA_HODINY.jpg
 

Dôveryhodné výsledky vykonaných testov

Údaje sú zabezpečené využitím technológie elektronického podpisu, konkrétne kvalifikovanej elektronickej pečate. Odobrané vzorky, ako aj výsledky meraní alebo analýz, môžu byť pre účely dokazovania aj elektronicky archivované. Systém prostredníctvom elektronického podpisu zabezpečí originalitu, integritu a teda preukázateľnosť vymieňaných údajov.

Technológiou pre zaručenie neodmietnuteľnosti, zachovania celistvosti v elektronickej komunikácii je kvalifikovaný elektronický podpis, resp. kvalifikovaná elektronická pečať v zmysle platnej slovenskej legislatívy ako aj v súlade s nariadením elDAS a štandardami ETSI pre elektronický podpis.

OBR_blue_PAPIER_ZAMOK.jpg
 

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved