Slovník pojmov

 

Aký účel majú tieto stránky?


Odklik na tipy a triky/1, ktorá určuje pravidlá autentifikácie a autorizácie, na vývoj aplikácií a ich integráciu do IS verejnej správy, elektronického zdravotníctva a súkromného sektoru.

Stránky sa ďalej zaoberajú využitím komponentov pre prácu s elektronickými dokladmi (../inezis2/eid-prod) v ukážkových aplikáciách pre poskytovanie elektronických služieb, ktoré využívajú kombináciu rôznych úrovní dôveryhodnosti autentifikácie a autorizácie.

Čo je to „Autentifikácia“?


Odklik na tipy a triky/2, ktorá určuje pravidlá autentifikácie a autorizácie, na vývoj aplikácií a ich integráciu do IS verejnej správy, elektronického zdravotníctva a súkromného sektoru. Stránky sa ďalej zaoberajú využitím komponentov pre prácu s elektronickými dokladmi (../inezis2/eid-prod) v ukážkových aplikáciách pre poskytovanie elektronických služieb, ktoré využívajú kombináciu rôznych úrovní dôveryhodnosti autentifikácie a autorizácie.

Čo je to „Autorizácia“?


Odklik na tipy a triky/3, ktorá určuje pravidlá autentifikácie a autorizácie, na vývoj aplikácií a ich integráciu do IS verejnej správy, elektronického zdravotníctva a súkromného sektoru. Stránky sa ďalej zaoberajú využitím komponentov pre prácu s elektronickými dokladmi (../inezis2/eid-prod) v ukážkových aplikáciách pre poskytovanie elektronických služieb, ktoré využívajú kombináciu rôznych úrovní dôveryhodnosti autentifikácie a autorizácie.

Aké môžu byť kombinácie autentifikácie a autorizácie s eID?


Odklik na tipy a triky/4, ktorá určuje pravidlá autentifikácie a autorizácie, na vývoj aplikácií a ich integráciu do IS verejnej správy, elektronického zdravotníctva a súkromného sektoru. Stránky sa ďalej zaoberajú využitím komponentov pre prácu s elektronickými dokladmi (../inezis2/eid-prod) v ukážkových aplikáciách pre poskytovanie elektronických služieb, ktoré využívajú kombináciu rôznych úrovní dôveryhodnosti autentifikácie a autorizácie.

 
 
 

Aké entity vstupujú do eID autentifikačnej schémy?


Odklik na tipy a triky/5

Autentifikácia prostredníctvom slovenského eID je odvodená od nemeckej eID schémy, ktorá je založená na vzájomnej interakcii v trojuholníkovej schéme dôvery medzi:

  1. Používateľom (občanom, pacientom,...) teda prvou stranou, ktorá službu konzumuje a prezentuje svoju totožnosť, resp. prítomnosť
  2. Poskytovateľom služby, teda druhou stranou, ktorá službu vystavuje a dôveruje overeniu totožnosti Používateľa
  3. Poskytovateľom identity, teda treťou stranou, ktorá totožnosť Používateľa dokáže elektronicky overiť a garantuje Poskytovateľovi úroveň (silu) autentifikácie

 

Čo je to „Autorizácia“?


Odklik na tipy a triky/3, ktorá určuje pravidlá autentifikácie a autorizácie, na vývoj aplikácií a ich integráciu do IS verejnej správy, elektronického zdravotníctva a súkromného sektoru. Stránky sa ďalej zaoberajú využitím komponentov pre prácu s elektronickými dokladmi (../inezis2/eid-prod) v ukážkových aplikáciách pre poskytovanie elektronických služieb, ktoré využívajú kombináciu rôznych úrovní dôveryhodnosti autentifikácie a autorizácie.

 

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved