Mobilná elektronická identifikácia

Kvalifikovaný elektronický podpis

Európsky cestovný doklad

 

...všetko v jednom elektronickom občianskom preukaze

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je bezpečné

mať svoju elektronickú identitu priamo u seba loremipsum ipsum a pod kontrolou 

Je užitočné a rýchle

elektronicky podpísať dokument na právne účely akceptovaný v SR a v krajinách EÚ

Je praktické

mať len jeden doklad pre cestovanie do zahraničia a prístup do e-služieb krajín EÚ

 

Elektronické doklady

Riešenia dokladov s najvyššou úrovňou bezpečnosti v súlade s nariadeniami eIDAS, GDPR a noriem ICAO, ISO, CEN.

Dôveryhodné elektronické hlasovanie

Riešenie pre petície, referendá, obecné zastupiteľstvá, verejné inštitúcie, komerčné subjekty, spoločenstvá, neziskovky.

Elektronizácia a zabezpečenie podnikových procesov

Vizualizácia výrobných procesov a elektronizácia procesov s využitím kľúčového hospodárstva PKI.

Elektronická identita,

elektronický podpis a biometria

Produkty a riešenia pre bezpečné uchovanie a správu elektronickej identity, biometrickú autentizáciu, elektronický podpis a nástroje pre poskytovanie dôveryhodných služieb.

Dôveryhodné elektronické výsledky laboratórnych testov

Náhrada neautentickej formy výsledku testov akreditovaného laboratória výsledkami podpísanými kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

About inezis

1997

2000

2003

2004

2005

2008

We are a team of smart cards and digital security experts established within Siemens program and system engineering division in Bratislava in 1997.

In 2000 team moved to Siemens AG Munich, where we were engaged in development and testing of a CardOS, V4.X smart card operating system.

In 2003 we were responsible for a CNS Carta Nationale Socialistica (Italian ID card) testing as well as for a development and support during a SigG application (TOE) evaluation for Common Criteria EAL 4+.

In 2004 Siemens placed a bid for a German eHealth Card within a public procurement. Our specialists from our smart card team were involved in prototyping a special Card OS derivation for that purpose (electronic Health Card and Health Professional Card).

In 2005 we supported the ICAO 2nd generation passport prototype based on CardOS derivate.

In 2008 we developed an Inspection system for a new biometric Passport (provided by SDU/ Sagem) as an application for the Ministry of Interior of the Slovak Republic.

2010

2013

2015

2016

2017

2018

In 2010 we eveloped the first electronic Vehicle Registration (eVR) in EU according to the EU directives (1999/37/EC, 2003/127/EC), which was successfully implemented in the Slovak Republic.


In 2013 we developed an electronic Identification Card (eID) for Slovakia based on CEN/TS 15480 European Citizen Card and BSI TR -03110 technical guidelines as well as a Residence permit in the first half of 2014.

In 2015 we took part in a cross-border pan-European cooperation in STORK pilot project for building a Slovak national infrastructure as a part of the EU-wide international network for authentication on the basis of the eID, federation of identity.


In 2016 we provided electronic identification and authentication system (eID AS) for citizens using an eID card. This is a server-client solution based on ISO 24727 Middleware allowing the server to access the remote eID card via secured EAC channel and reading the identity stored in the chip.

In 2017 we built a mobile eID, which is a mobile identification and authentication solution for one's mobile phone or tablet, primary functionality of which is to provide secure identification and authentication of a person in an electronic world – on the internet.

From the 1st of March 2018 we are an independent company with a portfolio mentioned above, which is constantly being upgraded and combined for different domains and customers.

“We're all the authors here.”

 
 
 

Contact us

Headquarters
 

inezis, s.r.o.
 

FEI STU
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava
Slovak republic

 

Email: info(a)inezis.sk
Tel.: +421 903 221 130

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved