top of page
title_3z5_150.png
title_2z5_150.png
title_4z5_150.png
title_1z5_150.png
title_5z5_150.png

Je váš informačný systém za zenitom?
Vymeniť, či postupne refaktorovať?

ikonka-oblacik.png

IoT & Cloud computing
Komplexné riešenia a služby

ikonka-gearspng.png

Progresívny refactoring 
Riešenia na mieru a konzultácie

ikonka-klucik.png

Enterprise cyber security
Konzultačné služby a nástroje

oblacik_NAJVACSI.png

Internet vecí
Inteligentné budovy

ikona_kruzok2.png

Integrácia energetického manažmentu, riadenia obsadenosti, správy parkovacích plôch a systémov objektovej bezpečnosti budovy - "Digital Twin".

Elektronizácia podnikových procesov, inteligentná výroba

ikona_kruzok3.png
OBR_podniky_automatizacia.jpg

Riešenia pre plánovanie a riadenie výroby, údržby a revízií zariadení. Prístup k podnikovým údajom cez mobilné aplikácie v reálnom čase.

ikona_kruzok6B.png

Refaktoring, integrácia a zabezpečenie 
dát informačných systémov 

Implementácia a integrácia systémov verejnej správy, zdravotných poisťovní a postupný refaktoring systémov na nové technológie.   

monitor_science_tmavy.png

Kybernetická bezpečnosť, autentifikácia a elektronický podpis

ikona_kruzok4.png

Riešenia pre kybernetickú bezpečnosť organizácie, elektronickú autentifikáciu a elektronický podpis.

monitor_stit.png
bottom of page