top of page
VITAJTE
UVOD
top_backg.png
top_obrazok1C.jpg

Mobilná elektronická identifikácia

Kvalifikovaný elektronický podpis

Európsky cestovný doklad 

...všetko v jednom elektronickom občianskom preukaze

ikona_penazenka.png

Je bezpečné

mať svoju elektronickú identitu pri sebe, pod kontrolou a interoperabilnú v EÚ.

ikona_kladivko.png

Je pohodlné

podpísať dokument mobilom na právne účely - na Slovensku aj v ostatných krajinách EÚ.

ikona_cestovanie.png

Je praktické

mať pri sebe len jeden doklad, použiť ho ako cestovný pas, alebo ako preukaz poistenca.

Elektronická identita a elektronický podpis v kontexte legislatívy

ikona_kruzok4.png

Národná a európska legislatíva pre elektronickú identifikáciu, kvalifikovaný elektronický podpis a dôveryhodné služby.

OBR_identita_mapa.jpg

Elektronické identifikačné doklady pre elektronický podpis s biometriou

ikona_kruzok1.png

Riešenia elektronických dokladov s najvyššou úrovňou bezpečnosti v súlade s nariadeniami EÚ a OSN.

OBR_doklady_qsdc.jpg

Výroba a používanie elektronických identifikačných dokladov 

ikona_kruzok6.png

Riešenia a komponenty pre prácu s elektronickými dokladmi na všetkých používaných platformách v celom životnom cykle dokladov. 

OBR_uvodna_puzzle_karta.jpg
ikona_kruzok2.png
OBR_uvodna_sipky2.jpg

Dôveryhodné

elektronické hlasovanie

Riešenia pre verejné a neverejné elektronické hlasovanie, elektronické petície, elektronizácia žiadosti o voľbu poštou.

ikona_kruzok6B.png
OBR_uvodna_labaky2.jpg

Dôveryhodné laboratórne testy, elektronické zdravotníctvo

Riešenia pre elektronizáciu certifikátu o vykonaní testu COVID-19 a zabezpečenie výsledkov testov v zdravotníctve. 

ikona_kruzok3.png
OBR_podniky_automatizacia.jpg

Elektronizácia podnikových procesov, inteligentná výroba

Riešenia pre plánovanie a riadenie výroby, údržby a revízií zariadení. Prístup k podnikovým údajom cez mobilné aplikácie v reálnom čase.

bottom of page